Haaxman Services & Onderhoud

Onze eigen onderhoudsdienst opereert vanuit ons hoofdkantoor in Mijdrecht en diverse landelijke steunpunten.

Door het jaarlijks controleren van de lichtreclame(s) beperkt u de kans op storingen. Goed onderhoud verlengt de levensduur van uw lichtreclame. Door het regelmatig schoonmaken behoudt uw reclame een optimale uitstraling.

Met onderhoudscontracten op maat kunnen we alle wensen uit de markt aan: van één jaarlijkse controle of een all-in contract inclusief storingen en een revisie na 5 jaar. Controles of reparaties op afroep zijn ook mogelijk.

Projectmanagement

Onze projectmanagers zijn deskundige gesprekspartners voor (lokale) overheden, constructeurs, ingenieurs, architecten, aannemers, installateurs, maar ook marketingbedrijven en reclamebureaus. Niet zelden vormen wij de onmisbare schakel bij het verbinden van de betrokken partijen voor uw lichtreclame. We geven technisch advies, kijken bijvoorbeeld naar de verkeersstromen rondom uw pand om de optimale locatie voor uw lichtreclame te bepalen, adviseren E-installateurs en constructeurs en zijn volledig thuis in de problematiek van vergunningen en wet- en regelgeving.

Bij zeer omvangrijke installatieprojecten kan ons team worden versterkt door collega-technici. Of we doen, afhankelijk van de problematiek waarmee we worden geconfronteerd, een beroep op externe vakspecialisten.

Ook als we werken met geselecteerde onderaannemers, garanderen we een nauwgezette uitvoering van uw opdracht. Dit bereiken we door een strikte supervisie en nauwgezette, digitaal vastgelegde archivering en intensieve controleprocedures.